Organisation

Styrelsen:
Ida Thunberg (ordförande)
Linda Henriksson (sekreterare)
Ing-Marie Badh (kassör)
Anna Ericsson
Johan Nordlund

Revisorer:
Arne Bogren
Jörgen Rydqvist
Therese Friberg (suppleant)

Valberedning:
Mikael Hansson
Ola Samuelsson
VAKANT

Kart- & OL-kommittén:
Marcus Josefsson
Mikael Hansson
Per Thunberg

Spårkommittén:
Ola Samuelsson
Anders Holmberg
Patrik Lundström

MTB:
Anders Stenberg
Hans-Göran Jakobsson
Marko Lövstål

Ungdomskommittén:
Charlotte Josefsson
Mikael Hansson
Per Thunberg

Stugkommittén:
Annelie Ward
Linda Lundström