Officiella dokument

Föreningens stadgar

Föreningspolicy 2023

Verksamhetsidé, värdegrund & vision

Fördelning arbetsuppgifter

Ekonomifakta 2024

 

Om du som medlem vill få tillgång till styrelseprotokoll hör av dig till styrelsen via kontakta oss.